Projecten waarmee we mantelzorgers en hun naasten ondersteunen

Reestlandhoeve Foundation investeert in projecten die directe ondersteuning bieden

Wij investeren in projecten voor mantelzorgers van mensen met dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel en andere geheugenproblemen. Onze projecten zijn erop gericht dat mantelzorgers zich gesteund voelen, zodat ze de zorg langer volhouden. En dat ze samen met hun naaste nog fijne dagen beleven.

We ondersteunen ook in materialen. Via het project ‘Samen klaren we de klus’ hebben we een zaagtafel en een lintzaag aan kunnen schaffen t.b.v. Zorghoeve de Reestlandhoeve. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van Stichting FNO – Klein Geluk, aangevuld met donaties vanuit onze stichting.

Met dank aan de zagen ervaren de deelnemers van de Zorghoeve een grotere mate van zelfstandigheid en uitdaging in hun creativiteit.

Mantelzorg cursus belevingsgericht begeleiden

De cursus is inmiddels afgerond. Wat is er o.a. besproken?                                              Streven naar een tevreden dag in dementie.  Belangrijk is de mens met dementie te leren kennen. Zodat je in kan zetten op klein geluk  door het bevorderen van positieve emotie zoals thuisgevoel, identiteit, serieus nemen, zingeving, eigenwaarde, betrokkenheid. 

Er hebben 19 mensen aan deze cursus deelgenomen. Enkele reacties:

goed om te weten dat je niet alleen bent      -bewust zijn dat zingeving belangrijk is          -zeker aan te raden vooral voor mantelzorgers bij wie de partner in het beginstadium is                                              -best wel handvatten gehad en dat vroeger voor de mens met dementie belangrijk is      -goed om je bewust te zijn van beïnvloedende factoren                                  -meer begrip voor de manier van reageren en hoe daarmee om te gaan            

Mantelzorg ontmoetingsdagen

Gratis inloopbijeenkomsten voor lotgenoten. Het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen, zorgt voor herkenning en steun.
Het biedt de mogelijkheid om ingewikkelde situaties te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen of hoe om te gaan met ingewikkelde situaties. Waardoor je het gevoel krijgt dat je er niet alleen voor staat. De ochtenden worden ervaren als “een warm bad”. 

In 2024 zijn nog twee ontmoetingsochtenden:

13 september, 13 december

Klusschuur

Er zijn veel dingen die niet meer lukken maar met de nodige begeleiding en goede faciliteiten zijn er nog steeds mogelijkheden.
Daarom willen we een schuur die het knutselniveau ontstijgt. Een geïsoleerde ruimte waar deelnemers en begeleiders van Zorghoeve de Reestlandhoeve samen mooie dingen kunnen maken die ertoe doen. Waar mensen trots op kunnen zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het gevoel van welzijn en waarde.

Kosten € 150.000
Nog 95% te gaan.

Een aannemer of installateur kan bijvoorbeeld arbeidskrachten, vakmensen of materiaal beschikbaar stellen voor de klusschuur, enzovoorts.

Wij willen mantelzorgers blijvend ondersteunen

De Reestlandhoeve Foundation wil mantelzorgers blijvend ondersteunen met verschillende projecten die niet via andere wegen gefinancierd worden. Daar kunnen we je hulp goed bij gebruiken.

Partner worden? Dat kan ook!

Je kunt als bedrijf samenwerken met de Reestlandhoeve Foundation door kennis, materiaal en/of handen beschikbaar te stellen. Je kunt bijvoorbeeld expertise delen tijdens een mantelzorg ontmoetingsdag. Denk aan een casemanager, thuiszorgorganisatie, verpleeghuis. Of ons helpen met fondsenwerving, promotie en marketingactiviteiten. 

Interesse?
We maken graag een afspraak om te bespreken hoe we kunnen samenwerken.
Bel 0523 649 341 of stuur een mail naar: contact@reestlandhoevefoundation.org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.