We zorgen voor ondersteuning aan mantelzorgers

zodat zorgen voor je naaste langer de moeite waard blijft

Een mantelzorger voor een naaste met dementie, NAH of andere geheugenproblemen is vaak zwaar belast

We zien in de dagbesteding en begeleiding dat mantelzorgers vaak zwaar belast zijn met de zorg voor hun naaste. De meeste mensen met dementie wonen thuis. Meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt dag en vaak ook ’s nachts voor hun naaste met dementie.

Grote veranderingen die optreden bij dementie en andere geheugenproblemen zorgen vaak voor complexe problemen. Niet alleen de zorg maar ook al het geregel kost veel tijd en energie.
Met gemiddeld 40 uur per week is de belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie flink hoger dan die van de gemiddelde mantelzorger die 7,4 uur per week zorgt (bron: SCP).

Betere zorgen voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie en geheugenproblemen.
Tegelijkertijd is de zorg lichamelijk en emotioneel zwaar. Voor vragen en problemen kunnen mantelzorgers lang niet altijd bij iemand terecht. Daardoor hebben ze het gevoel er alleen voor te staan. De behoefte aan ondersteuning en advies is groot. Hoe ga je bijvoorbeeld om met gedragsproblemen van je partner of ouder? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe houd je het leven nog een beetje leuk?

Bij de Reestlandhoeve Foundation staan mantelzorgers er niet alleen voor

De Reestlandhoeve Foundation zorgt ervoor dat:

Stichting Reestlandhoeve Foundation biedt directe ondersteuning

De Reestlandhoeve Foundation is een initiatief van Wilma Huisman, Daniëlle Kremer en Sander van ’t Zand. Wilma en Daniëlle zien op Zorghoeve de Reestlandhoeve dat er veel aandacht is voor mensen met dementie en andere geheugenproblemen. Ook zien ze dat hun mantelzorgers zwaar belast zijn en dat daar maar weinig aandacht voor is. De zorg wordt gefinancierd uit verschillende potjes. Er is geen samenhang tussen deze financieringsvormen (Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het aanbod van ondersteuning van mantelzorgers is beperkt. Ondanks de dagbesteding en het casemanagement blijven er nog veel uren over waarin de mantelzorger er alleen voor staat.

Met de Reestlandhoeve Foundation willen we directe ondersteuning bieden aan de mantelzorgers. Zodat zij beter voorbereid zijn op alle veranderingen die ontstaan bij dementie, NAH en andere geheugenproblemen.
Onze wens is om meerdere projecten op te zetten. In eerste instantie investeren we in 2 projecten.

Wij organiseren activiteiten en ontwikkelen projecten waarmee we mantelzorgers ondersteunen

Onze projecten zijn erop gericht dat mantelzorgers en hun naaste nog fijne dagen beleven samen, zodat mensen met dementie of andere geheugenproblemen langer thuis kunnen blijven wonen.

Voorzitter

Wilma Huisman

Directeur van Zorghoeve de Reestlandhoeve, medeoprichter en vennoot van De Reestlandhoeve, HBO-V, Klassieke homeopathie. 

Contact:
wilma@reestlandhoevefoundation.org

Secretaris

Daniëlle Kremer

Zorgcoördinator Zorghoeve de Reestlandhoeve, Afgestudeerd in Böhm methodiek pyschobiografische zorg, Projectgroep: Jonge mensen met dementie – doorwerken als thuis wonen niet meer lukt i.s.m. Zorggroep Noorderboog, HBO SPH en HBO Informatie Dienstverlening en -Management.

Contact:
danielle@reestlandhoevefoundation.org

Penningmeester

Hans Breider

Gepensioneerd. Voorheen: Concern controller in een zorgorganisatie. Heden: interim Financial in o.a. zorgorganisaties, Lid expertise team Wet Normering Topinkomen, Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgvilla’s Duyvenstaete in Nunspeet, Penningmeester Koninklijke Muziekvereniging Apollo in de Wijk, Hardlooptrainer.

Contact:

hans@reestlandhoevefoundation.org

Bestuurslid

Sander van ’t Zand

Emeritus predikant. Voorheen: Predikant protestantse kerk. Heden: Secretaris stichting Zon&Leven Kuiksend, Bestuurslid Terminale thuiszorg Steenwijkerland, Gastdocent Magie van kindercoaching.

Contact:
sander@reestlandhoevefoundation.org

Bestuurslid

Lineke Veldman

Ex mantelzorger van partner met jong-dementie. Voorheen: Leerkracht, Coaching, Gedragspecialist, Vertrouwenspersoon. Heden: Projectgroep: Jonge mensen met dementie – doorwerken als thuis wonen niet meer lukt i.s.m. Zorggroep Noorderboog. 

Contact:
lineke@reestlandhoevefoundation.org

Als niets meer vanzelfsprekend is, wordt zorgen voor je naaste complex

Als je naaste aan dementie, NAH of andere geheugenproblemen leidt vindt er vaak een karakterverandering plaats. Dit kan vrolijker en liever zijn maar ook negatiever met gemopper en weinig inlevingsvermogen. Mensen met dementie worden vaak initiatief loos en herkennen je niet altijd. Zonder aanmoediging blijven ze zitten en komen tot niets of weten dingen niet meer tot een goed einde te brengen. Het gaat vaak om de simpelste dingen. Tandpasta op een tandenborstel doen lukt niet, maar zelf tandenpoetsen dan weer wel. In de auto stappen gaat de ene keer zonder problemen en de andere keer lukt het niet. Een jas aan doen en dichtritsen idem dito.
Frustrerend! Maar wanneer neem je het over als mantelzorger?

Wij houden ons, naast het organiseren van ontmoetings- en cursusdagen voor mantelzorgers, bezig met het vinden van donateurs, fondsenwerving, benaderen van omliggende gemeentes voor subsidies. We informeren donateurs, organiseren benefiet-bijeenkomsten en andere acties om geld in te zamelen en we werven vrijwilligers die ondersteunen bij mantelzorgbijeenkomsten.
Daarnaast beheren we de (financiële) administratie van Stichting Reestlandhoeve Foundation.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden.